Yoga

Inkeer en verbinding

Dat is de essentie van wat ik hieronder zal proberen uit te leggen. Want een ochtendje yoga behelst een breed scala aan ervaringen. Om te beginnen krijg ik de gelegenheid om te ‘landen’. Aandachtig ademend laat ik alle gedachten en gedoe achter me en richt ik me naar binnen. Stil kom ik aan bij de kern.
Dan beginnen de oefeningen die me staand, zittend of liggend de grenzen van het lichamelijke laten ervaren; waar houden mijn mogelijkheden op -voor dit moment- en waar kan ik verder reiken of hoger tasten? Hierbij staat de adem centraal en met Agaat's aanwijzigen kan ik mijn eigenheid beleven. Nooit is er dwang; ik ervaar hooguit een zachte hand die richting geeft. Na de oefeningen volgt er een diep ontspanningsmoment waarin alle omgewoelde intensiteit kan neerdwarrelen. Als ik me daarna neerzet in kleermakerszit doe ik mee aan weldadige ademhalingsoefeningen die uitmonden in gezongen klanken. Dit is een meerstemmige tonenspel waarbij iedereen op eigen wijze bijdraagt aan een heilzaam collectief, een voelbare harmonie. Als we de ochtend afsluiten met een heerlijke kruidenthee zijn we tegelijkertijd verkwikt en verzacht, in verbinding met onszelf en met de ander.